دفتر مرکزی

تلفن: ۱۳-۴۴۵۴۵۳۰۹

فاکس: ۴۴۵۴۵۵۳۶

آدرس: کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - خ شهید عاشری - شماره ۱۰

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰- پنجشنبه ها ۷:۳۰ لغایت ۱۳

نمایشگاه دروازه دولت

تلفن: ۸۸۸۲۴۴۳۰

تلفن: ۸۸۸۳۳۹۸۹

فاکس: ۸۸۸۴۵۷۶۲

آدرس: خیابان انقلاب - ایستگاه مترو دروازه دولت - خروجی شمال شرقی - بن بست رجبلو - فروشگاه اسکاد

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰- پنجشنبه ها ۷:۳۰ لغایت ۱۳

بازرگانی خارجی

تلفن: ۸۸۸۰۰۳۳۸۱

فاکس: ۸۸۸۰۰۳۴۳

آدرس: خیابان کریم خان زند- خیابان شهید عضدی-خیابان سپند-شماره ۶۴

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰- پنجشنبه ها ۷:۳۰ لغایت ۱۳

شعبه اتحادیه در استان قزوین

تلفن: ۳۳۲۳۸۶۴۰-۰۲۸

فاکس: ۳۳۲۳۷۱۲۹-۰۲۸

آدرس: قزوين - ابتدای بلوار میرزاکوچک خان - انتهای خیابان کوچه نظام وظیفه دست راست ساختمان اسکاد

ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰- پنجشنبه ها ۷:۳۰ لغایت ۱۳

اطلاعات واحد های استانی

اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید