درباره اسکاد

اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین اتحادیه های تعاونی موجود کشور است که در زمینه تامین نیاز شرکتهای تعاونی مصرف کارمندی در سراسر مملکت فعالیت دارد. این اتحادیه که در سال ۱۳۴۲ با سرمایه ۳۵۰۰۰۰ ریال و عضویت ۱۵ شرکت تعاونی تشکیل شده همپای روند اقتصاد کشور مسیر رو به رشد را طی کرده است؛ به گونه ای که در شرایط فعلی به عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی، امکانات وسیع و گسترده خود را در جهت ارائه خدمت به اتحادیه های تعاونی مصرف کارکنان دولت مستقر در مراکز استانها و نیز نزدیک به ۳۳۰ شرکت تعاونی مصرف کارمندی کوچک و بزرگ در تهران و استان های فاقد اتحادیه استانی به کار می گیرد.

در حال حاضر انبوهی از کالاهای سهمیه ای و مجموعه ای بزرگ از کلیه کالاهای ضروری و مورد نیاز از طریق انبارهای و سیع اتحادیه سراسری همه روزه به مراکز استانهای کشور حمل می شود و از آن طریق در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی مصرف زیر پوشش در کلیه شهرها و بخشهای کشور اسلامیمان قرار می گیرد.

ناوگان حمل و نقل اتحادیه در طول شبانه روز مشغول کالارسانی به انبارهای مجتمع هستند که بلافاصله بخشی از آن به استانها حمل می شود و بخشی در اختیار تعاونی های مستقر در تهران قرار می گیرد و این سیر گردشی کالا بارها و بارها در طول سال تکرار می شود؛ به گونه ای که نزدیک به ۱۰ نوبت گردش کالا در طی سال را در بر می گیرد. بدین ترتیب اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت همراه با مجموعه اتحادیه ها و تعاونی های عضو خود یکی از اهرم های اقتصادی قدرتمند دولت جمهوری اسلامی جهت ارائه خدمات رفاهی و معیشتی کارکنان دولت است که تا دورترین شهرها و بخشهای کشور انواع کالاها را با مطمئن ترین روش توزیع در اختیار خانواده های کارگزاران دولت در سراسر کشور قرار می دهد.

این مجموعه پرتوان و گسترده در دوران جنگ تحمیلی خدمات ارزنده ای به جامعه و دولت ارائه کرد و با گسترش و تقویت شبکه سالم تعاونی، حجم عظیمی از کالاهای کوپنی که مهمترین بخش ارزاق عمومی بود از طریق شبکه تعاونیهای کارمندی در سراسر کشور در اختیار کارکنان دولت و گاه دیگر اقشار مردم قرار داد که این خود عاملی موثر در تثبیت نرخها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی در آن شرایط بود. همچنین از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ جهت تهیه و توزیع کالاها و سبد های رفاهی و حمایتی کارکنان دولت ، یکی از بزرگترین و بهترین مباشرین دولت بوده است.

اعضای هئیت مدیره

آقای عبدالهی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

آقای شریفی خواه

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای بدر

منشی هیئت مدیره

آقای رحیمی

عضو هیئت مدیره

آقای مجد

عضو هیئت مدیره

آقای شعبانزاده

عضو هیئت مدیره

آقای نصیبی

عضو هیئت مدیره

آقای بداغی

بازرس

آقای پورهمتی

بازرس

آقای میرزایی

بازرس

مجموعه توزیع و فروش

ساختمان اسکاد

انبارها