1398/03/29 | 101 بازدید

دعوت مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت ج.ا.ا. « اسکاد »

« نوبت اول »

 

هیئت‌مدیره محترم اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان

   شرکت تعاونی مصرف کارکنان

 

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند، حسب تصمیم هیئت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1398/04/23 در محل اتحادیه واقع در تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، ساختمان اسکاد تشکیل خواهد شد. خواهشمند است ضمن طرح موضوع در هیئت‌مدیره آن اتحادیه / تعاونی یک نفر نماینده به منظور شرکت در مجمع مذکور تعیین و به اتحادیه معرفی فرمایند که در مؤعد مقرر با همراه داشتن معرفی‌نامه معتبر و کارت ملی و شناسنامه (اتحادیه‌ها با ذکر تعداد تعاونی عضو) در جلسه حضور بهمرساند. (فقط یک نفر نماینده با داشتن مدارک بالا)

 

« دستور جلسه »

1) استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان قانونی

2) طرح و تصویب عملکرد سال 1397 اتحادیه شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، سایر گزارش‌های مالی و پیشنهادات هیئت‌مدیره اتحادیه

3) اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و چگونگی تقسیم سود سال 1397

4) تعیین خط‌مشی و برنامه‌های اتحادیه و تصویب بودجه سال 1398

5) انتخاب هیأت بازرسان اتحادیه وفق مقررات قانونی

ضمناً چنانچه آن اتحادیه / تعاونی داوطلب معرفی نماینده برای عضویت در هیئت بازرسی اتحادیه می‌باشد درخواست می‌شود از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا 7 روز معرفی‌نامه نماینده مورد نظر واجد شرایط (برابر ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خود را به انضمام مدارک ذیل در مدت مذکور به دفتر این اتحادیه تسلیم نمایند.

1) صورتجلسه هیئت‌مدیره مبنی بر انتخاب نماینده حقیقی برای کاندیداتوری عضویت در هیئت بازرسی اتحادیه

2) تکمیل و امضاء فرم ثبت نام ضمیمه توسط نماینده داوطلب به علاوه کپی کارت ملی و شناسنامه داوطلب.

ضمناً تعداد آرای آن اتحادیه / تعاونی با احتساب خرید خالص                         رأی می‌باشد.

 

 

با احترام

بهمن عبداللهی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل