1395/09/03 | 1641 بازدید

همایش مدیران تعاونی های مصرف کارکنان دولت در استان تهران

روز چهارشنبه مورخ 95/9/3 گردهمایی مدیران عامل تعاونی های مصرف کارکنان دولت شهرستانهای تهران و البرز بنابه دعوت اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد) برگزار شد.

در ابتدای همایش که حدود یکصد نفر از مدیران تعاونی های مصرف کارمندی حضور داشتند، پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آقای رمضانی معاون مالی واداری اسکاد ضمن عرض خیر مقدم به مدیران شرکت کننده در همایش با اشاره به اهمیت گردهمائی های سالاته تعاونی ها، توسعه همکاری های اقتصادی ایجاد هماهنگی بیشتر در کالارسانی و تمرکز خریدها را از ثمرات آن دانست و اظهار امیدواری کرد که مشارکت بیشتر تعاونی ها در فعالیت های اقتصادی اسکاد را به دنبال داشته باشد.

در ادامه این گردهمایی آقای محمودی کارشناس ارشد امورمالی و مالیاتی راهنمایی های سودمندی در زمینه امورمالیاتی به عمل آورد و از طرف اتاق تعاون ایران برای حضور در کمیسیون های مالیاتی و کمک به کاهش مالیات تعاونی ها به ویژه در مورد مالیات برارزش افزوده اعلام آمادگی کرد.

همچنین آقای دکتر بهروزی مشاور حقوقی اسکاد توضیحات ارزشمندی در خصوص نحوه تنظیم قراردادهای تجاری و اخذ تضمین های مناسب ار فروشندگان و عرضه کنندگان طرف قرارداها ارائه داد.

در ادامه جلسه آقای عبدالهی گزارش جامعی از فعالیت های بازرگانی اسکاد در هشت ماه سال 1395 و میزان مشارکت تعاونی ها در این امور به استحضار مدیران حاضر در جلسه رسانید و برای کمک به رفع مشکلات عدیده مالیاتی تعاونیها پیشنهاد کرد تعاونیها در قراردادهای بازرگانی خود « مرکز داوری اتاق تعاون ایران» را به عنوان داور برای رفع اختلافات تعیین نمایند تا اتاق تعاون با اعزام کارشناسان ورزیده خود به کمیسیون های مالیاتی و همچنین رفع اختلافات با طرف های بازرگانی شرکتها به تعاونی ها کمک نماید. در پایان این جلسه به ده شرکت تعاونی که در هشت ماه گذشته بیشترین میزان خرید از اسکاد را به عمل آورده بودند لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.