1397/04/14 | 23975 بازدید

تغییر ساعات کاری اسکاد

بسمه تعالی

اطلاعیه : تغییر ساعات کاری اتحادیه سراسری تعاونی مصرف کارکنان دولت( اسکاد)

باسلام و احتراما

         بدینوسیله به اطلاع  عموم اعضای و خریداران محترم میرساند با توجه تغییر ساعت کاری این اتحادیه

   از روز شنبه مورخ 16/04/97 لغایت روز یکشنبه مورخ 31/04/97 بصورت ذیل می باشد .

  روز های شنبه  تا چهارشنبه  از ساعت 7  الی 14

  روز های پنجشنبه 7 الی 11.30