1397/01/14 | 22777 بازدید

بازگشت همه بسوی اوست

تسلیت به جناب آقای شعبانزاده

مطلع شديم جناب آقاي شعبانزاده ، مدير عامل محترم اتحاديه گیلان بخاطر فوت والده محترم خود به سوگ

نشسته اند.

مصيبت وارده را به ايشان و ديگر بستگان تسليت گفته و از خداوند متعال براي بازمانده گان صبر و اجر و براي

آن مرحوم رحمت واسعه مسئلت مينمائيم.