1396/04/22 | 26213 بازدید

افتتاح شعبه جدید

بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند

شعبه جدید نمایشگاه اسکاد در راستای رفاه حال اعضاء محترم تعاونیهای مصرف جهت فروش بصورت نقد و اقساط در شرق تهران و محل

تعاونی شهرداری منطقه 8 به آدرس: اتوبان رسالت - خ دردشت - خیابان 72 شرقی - پلاک 42 افتتاح گردید و روزانه از ساعت 9 صبح الی

6 بعد از ظهر پذیرای شما عزیزان میباشد

تلفن :77223095